Dr Jan Stefan Gawlik

wykład:  

WPŁYW ROPY NAFTOWEJ I INNYCH SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH NA POLITYKĘ MIĘDZYNARODOWĄ ‘WIELKICH MOCARSTW’ W HISTORII OSTATNICH 50 LAT I OBECNIE

Autor oraz współautor ponad 60 publikacji zamieszczonych w fachowych wydawnictwach naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w materiałach konferencyjnych, wydawnictwach z sympozjów, konwersatoriów – w tym kilka rozdziałów w podręcznikach, skryptach, jak i referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach naukowych (Dusseldorf, Bratysława, Londyn, Birmingham, Wiedeń). Współautor czterech patentów. 

PRACA ZAWODOWA :

 • Instytut Technologii Nafty w Krakowie,

 • Instytut Górnictwa Naft i Gazownictwa, 
 • oddelegowany do pracy w Ambasadzie Polski w Londynie (radca Ambasady 
  ds. Nauki i Techniki) 1983 – 1987
 • Dyrektor Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • za zgodą Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, skierowany na placówkę dyplomatyczną 
  w Wiedniu 
 • Radca w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i innych Organizacjach Międzynarodowych. 

Dodatkowa działalność zawodowa i społeczna:

 • Przewodniczący Studenckiego Komitetu Obchodów 600–lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego,

 • Członek kilku komisji, komitetów i sekcji badań i analiz PAN (petro i karbochemia),
 • Członek Komitetu Analiz Gazu Międzynarodowej Organizacji ds. Normalizacji ISO,
 • Członek Sekcji Zgazowanie Węgla Rady Naukowej Instytutu Górnictwa Naftowego 
  i Gazownictwa w Krakowie,
 • Członek Rady Naukowej Programu Rządowego „Kompleksowe przetwórstwo węgla”,
 • Wiceprzewodniczący, a następnie Przewodniczący (przez dwie kadencje) Głównej Komisji Ochrony Środowiska przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazownictwa,
 • Ekspert Parlamentarnego Zespołu Restrukturyzacji Energetyki (Sejm i Senat RP)
 

 

Patronat medialny

Sponsorzy

    

Instytut Ekonomiczny
Instytut Politechniczny
Instytut Ochrony Zdrowia
Instytut Humanistyczny
Biblioteka Główna

Centrum Sieciowo-Komputerowe

Studium Języków Obcych

Lokalizacja festiwalu
Mapka dojazdu
Kontakt

web stats stat24